Proszę czekać...
eHMS
wersja: 7.25 (17-10-2014)

© 2005-2015 - KALASOFT Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

[rejestracja/odzyskiwanie kont studentów] 

[Wyszukiwanie numeru konta wirtualnego]
 
 WAŻNE! Widoczność ocen Ostatnia modyfikacja: Bartłomiej Smolorz, 17-02-2015 14:25

Oceny znajdują się w zakładce „MÓJ PLAN” -> w menu „MOJE ZAJĘCIA”. Oceny w Karcie okresowych osiągnieć (zakładka „MOJE STUDIA” ) pojawiają się dopiero po zaimportowaniu protokołów!


 Zgłaszanie problemów Ostatnia modyfikacja: Bartłomiej Smolorz, 10-02-2011 09:44
Wszelkie problemy TECHNICZNE związane z funkcjonalnością wirtualnego dziekanatu proszę kierować pisemnie na adres mailowy ehms@ath.bielsko.pl


W mailu prosimy podać następujące informacje:
"Imię Nazwisko:
PESEL:
Nr albumu:
Opis problemu:"

WIADOMOŚĆ KONIECZNIE MUSI POSIADAĆ WPISANY TEMAT!Wirtualny dziekanat


Oferty staży, praktyk i pracy