Proszę czekać...
eHMS
wersja: 7.30 (19-02-2016)

© 2005-2016 - KALASOFT Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

[rejestracja/odzyskiwanie kont studentów] 

[Wyszukiwanie numeru konta wirtualnego]
 
 WAŻNE! Widoczność ocen Ostatnia modyfikacja: Bartłomiej Smolorz, 25-09-2015 07:08
Dla studenta:
Oceny znajdują się w zakładce „MÓJ PLAN” -> „MOJE ZAJĘCIA”. Oceny w Karcie okresowych osiągnięć (zakładka „MOJE STUDIA” ) pojawiają się dopiero po zaimportowaniu protokołów przez Dziekanat!

 


 Zgłaszanie problemów Ostatnia modyfikacja: Bartłomiej Smolorz, 10-02-2011 09:44
Wszelkie problemy TECHNICZNE związane z funkcjonalnością wirtualnego dziekanatu proszę kierować pisemnie na adres mailowy ehms@ath.bielsko.pl


W mailu prosimy podać następujące informacje:
"Imię Nazwisko:
PESEL:
Nr albumu:
Opis problemu:"

WIADOMOŚĆ KONIECZNIE MUSI POSIADAĆ WPISANY TEMAT!

 Rekrutacja 2016/2017 Ostatnia modyfikacja: Janusz Rus, 15-06-2016 09:03

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się już elektroniczna rekrutacja oraz nabór na wszystkie kierunki i specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym w roku 2016/2017.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zachęcam Państwa do rozważenia możliwości podjęcia z dn. 1 października 2016 r. niedpłatnych studiów stacjonarnych na drugim, wybranym przez Państwa kierunku bądź specjalności studiów.

W praktyce oznacza to, że studenci filologii polskiej mogą jako drugi kierunek studiów wybrać np. pedagogikę lub filologię słowiańską (np. specjalizacja język czeski) albo filologię angielską czy hiszpańską. Studenci filologii mogą podjąć równolegle nieodpłatne studia na filologii polskiej lub pedagogice, ale także studiować równolegle drugą specjalność filologiczną (np. angliści mogą wybrać dodatkowo filologię hiszpańską czy filologię słowiańską). Pedagodzy mogą równolegle studiować na filologii polskiej (np. specjalność projektowanie komunikacji) bądź też wybrać studia na jednej ze specjalności filologicznych: angielska, hiszpańska bądź słowiańska. Studia stacjonarne na drugim kierunku są darmowe, ale można też wybrać opcję płatną na studiach niestacjonarnych (na kierunku pedagogika bądź na specjalności filologia angielska) prowadzonych w trybie weekendowym (10 zjazdów w semestrze co dwa tygodnie).

Absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich, którzy złożą egzamin dyplomowy w czerwcu, lipcu lub wrześniu 2016, zachęcam również do uzupełnienia swojej wiedzy na odpłatnych studiach podyplomowych (pełną ofertę tych studiów znajdziecie Państwo na stronie www.whs.ath.bielsko.pl Przypominam, że tytuł licencjata uprawnia Państwa do podjęcia edukacji na studiach podyplomowych (równolegle można robić bezpłatne studia magisterskie na swoim kierunku).

Proszę też wszystkich Studentów, abyście w miarę możliwości prowadzili w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych i towarzyskich pozytywną promocję studiów na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. To w dużej mierze od formułowanych przez Was opinii zależy to, czy Wasi młodsi Koledzy i Koleżanki, tegoroczni maturzyści, wybiorą studia w naszej Akademii.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, dziękuję za poparcie w wyborach dziekańskich na kadencję 2016-2020 i każdemu z Was życzę pomyślnie zaliczonej sesji letniej. Już dzisiaj zapraszam Państwa na uroczyste obchody 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego, które zaplanowaliśmy na 15-16 listopada 2016 r.

prof. ATH dr hab. MArek Bernacki
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego
 
Wirtualny dziekanat


Oferty staży, praktyk i pracy